Hledej DVD nebo publikaci

D7. Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích. A,B (hraný pořad)

Vybrané kapitoly Vyhlášky 341/2002 Sb. (výbava vozidla, závady ……atd.)
Stopáž  celkem: 14 min. (2010)

Cena celkem: 130,- Kč