Hledej DVD nebo publikaci

D8. Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích pro všechny řidiče

Vybrané kapitoly Vyhlášky 341/2002 Sb. technické minimum  (výbava vozidla, závady…atd.)
Stopáž  celkem: 16 min. (2010)

Cena celkem: 130,- Kč